Lễ kết nạp Đảng Viên tại trường Tiểu học Tân Long

Công ty Honda tặng nón bảo hiểm cho học sinh lớp 1

Nhà xuất bản chân trời sáng tạo tặng 27 bộ sách giáo khoa lớp 1

Phát học bổng cho học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật.

Lễ khai giảng năm học 2020-2021

Thông báo tựu trường

Lễ tổng kết năm học 2019-2020 tại trường TH Tân Long

Lễ ra trường cho học sinh lớp 5 tại trường Tiểu học Tân Long

Lễ kết nạp Đảng Viên tại trường Tiểu học Tân Long
Công ty Honda tặng nón bảo hiểm cho học sinh lớp 1
Nhà xuất bản chân trời sáng tạo tặng 27 bộ sách giáo khoa lớp 1
Phát học bổng cho học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật.
Lễ khai giảng năm học 2020-2021
Thông báo tựu trường
Lễ tổng kết năm học 2019-2020 tại trường TH Tân Long
Lễ ra trường cho học sinh lớp 5 tại trường Tiểu học Tân Long

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthtanlong 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthtanlong 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay