Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh trường Tiểu học Tân Long

Lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại trường Tiểu học Tân Long

Chương trình “tiếp sức đến trường” năm học 2023-2024 tại trường Tiểu học Tân Long

Trường TH Tân Long tổ chức ngày Học sinh tựu trường (28/8/2023) năm học 2023-2024

CBGVNV trường TH Tân Long tham gia buổi gặp gỡ Bộ giáo dục trực tuyến.

Một hoạt động hè 2023 đầy ý nghĩa của Liên Đội và Đoàn thanh niên trường TH Tân Long chào mừng 76 năm KN ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2023.

Chuyên đề “Đôi bạn cùng tiến” trường TH Tân Long Huyện Phú Giáo

Tổng kết năm học 2022-2023

Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh trường Tiểu học Tân Long
Lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại trường Tiểu học Tân Long
Chương trình “tiếp sức đến trường” năm học 2023-2024 tại trường Tiểu học Tân Long
Trường TH Tân Long tổ chức ngày Học sinh tựu trường (28/8/2023) năm học 2023-2024
CBGVNV trường TH Tân Long tham gia buổi gặp gỡ Bộ giáo dục trực tuyến.
Một hoạt động hè 2023 đầy ý nghĩa của Liên Đội và Đoàn thanh niên trường TH Tân Long chào mừng 76 năm KN ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2023.
Chuyên đề “Đôi bạn cùng tiến” trường TH Tân Long Huyện Phú Giáo
Tổng kết năm học 2022-2023

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthtanlong 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthtanlong 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay