Tham gia hội thi chào mừng 20/11 tại huyện Phú Giáo

Đại hội công đoàn cơ sở trường TH Tân Long nhiệm kỳ XI 2019-2022

Hội nghị cán bộ viên chức 2019-2020

Một số hình ảnh về trường học thân thiện, học sinh tích cực

CSVC nhà vệ sinh học sinh tháng 9/2019

Trung thu tại trường Tiểu học Tân Long

Trường tiểu học Tân Long tổ chức Lễ Khai Giảng NH 2019-2020

Tham gia lễ ra quân hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy ngày 26/6/2019

Tham gia hội thi chào mừng 20/11 tại huyện Phú Giáo
Đại hội công đoàn cơ sở trường TH Tân Long nhiệm kỳ XI 2019-2022
Hội nghị cán bộ viên chức 2019-2020
Một số hình ảnh về trường học thân thiện, học sinh tích cực
CSVC nhà vệ sinh học sinh tháng 9/2019
Trung thu tại trường Tiểu học Tân Long
Trường tiểu học Tân Long tổ chức Lễ Khai Giảng NH 2019-2020
Tham gia lễ ra quân hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy ngày 26/6/2019

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthtanlong 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthtanlong 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay