Vui trung thu cùng học sinh trường Tiểu học Tân Long

Lễ Khai Giảng năm học 2022-2023 Tại trường TH Tân Long

Trường tiểu học Tân Long thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023

Đại hội lând thứ XII nhiệm ky 2022-2025

Lễ công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức 1 và tổng kết năm học 2021-2022 của trường TH Tân Long

Tuyên truyền phòng chống đuối nước cho hs tại trường TH Tân Long

Lễ “Tri ân và trưởng thành” cho học sinh khối 5năm học 2021-2022

Học sinh lớp 1,2,3 tiêm vacxin covid 19

Vui trung thu cùng học sinh trường Tiểu học Tân Long
Lễ Khai Giảng năm học 2022-2023 Tại trường TH Tân Long
Trường tiểu học Tân Long thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023
Đại hội lând thứ XII nhiệm ky 2022-2025
Lễ công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức 1 và tổng kết năm học 2021-2022 của trường TH Tân Long
Tuyên truyền phòng chống đuối nước cho hs tại trường TH Tân Long
Lễ “Tri ân và trưởng thành” cho học sinh khối 5năm học 2021-2022
Học sinh lớp 1,2,3 tiêm vacxin covid 19

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthtanlong 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthtanlong 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay