Tham gia lễ ra quân hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy ngày 26/6/2019

Học sinh trường tiểu Tân Long tham gia hội thi kể chuyện theo sách

Giáo viên tập huấn thay sách cho giáo viên anh văn

Cơ sở vật chất nhà vệ sinh trường tiểu học Tân Long

Họp mặt chia tay Phó Hiệu trưởng về hưu theo chế độ năm học 2018-2019

Tổng kết năm học 2018 2019

Tham gia đại hội đại biểu hội liên hiệp xã Tân Long lần thứ VII

Lễ ra trường cho học sinh lớp 5 năm học 2018-2019

Tham gia lễ ra quân hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy ngày 26/6/2019
Học sinh trường tiểu Tân Long tham gia hội thi kể chuyện theo sách
Giáo viên tập huấn thay sách cho giáo viên anh văn
Cơ sở vật chất nhà vệ sinh trường tiểu học Tân Long
Họp mặt chia tay Phó Hiệu trưởng về hưu theo chế độ năm học 2018-2019
Tổng kết năm học 2018 2019
Tham gia đại hội đại biểu hội liên hiệp xã Tân Long lần thứ VII
Lễ ra trường cho học sinh lớp 5 năm học 2018-2019

Grass_with_Butterflies_and_Flowers_PNG_Clipart copy

School-Baner - Copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 5

Giáo viênthtanlong 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng Việt 4

Giáo viênthtanlong 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay