Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Công khai theo thông tư số 61 /2020-2021 Tải về
Công khai theo thông tư số 90 năm học 2020-2021 Tải về
Công khai theo thông tư số 36 năm học 2020-2021 Tải về
Báo cáo kết quả thực hiện 3 công khai 20-21 Tải về
Công khia tài chính 2019 Tải về
THTLoCông khai tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019 Tải về
Công khai tài chính quý 1 năm 2019 Tải về
TH- Tân LongCông khai tài chính năm 2018 Tải về
Công khai dự toán năm 2019, công khai thu chi năm 2018 Tải về
/KH-THTLoTH Tân LongBảng công khai tài chính ngoài ngân sách tháng 12/2018 Tải về
TH TÂN LONGCông khai tài chính năm 2017 Tải về
TH TÂN LONGCông khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017-2018 Tải về
TH TÂN LONGCông khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học Năm học 2018 – 2019 Tải về
TH TÂN LONGCông khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học Năm học 2018 – 2019 Tải về