Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
246?PGDĐT-NGLL15/09/2021Phòng GD & ĐT Phú GiáoV/v hưởng ứng và tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong [...] Tải về
2221/QĐ-BGDĐT05/08/2020Phòng GD & ĐT Phú GiáoQuyết định về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" năm 2020 Tải về
696/BGDĐT-GDTCPhòng GD & ĐT Phú GiáoNhững việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Tải về
1560/QĐ-BGDĐTPhòng GD & ĐT Phú GiáoQuyết định tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục năm 2018 Tải về
403/PGDĐT-NGLL07/12/2018Phòng GD & ĐT Phú GiáoVề việc tăng cường mỹ quan, vệ sinh môi trường ở các đơn vị trường học Tải về
Thông tuư hướng dẫn về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
696/BGDĐT-GDTCBộ giáo dụcNhững việc cần làm để phòng chống Covid-19 Tải về
5237/BGDĐT-KHCNMT Bộ Giáo Dục V/v báo cáo tổng kết công tác giáo dục BVMT trong các cơ sở GD giai đoạn 2012 – 2017. Tải về
Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục Tải về