Thông báo quý phụ huynh học sinh lớp 1

Đăng ngày: 2021-08-22 17:53:12
Sửa ngày: 2021-08-22 17:53:12
Người đăng: thtanlong

Tên file: CamScanner-08-22-2021-17.30_3.jpg
Kích thước: 311.43 KB
Tải về


Tên file: CamScanner-08-22-2021-17.30_2.jpg
Kích thước: 306.30 KB
Tải về


Tên file: CamScanner-08-22-2021-17.30_5.jpg
Kích thước: 300.09 KB
Tải về


Tên file: CamScanner-08-22-2021-17.30_4.jpg
Kích thước: 287.15 KB
Tải về


Tên file: CamScanner-08-22-2021-17.39_1.jpg
Kích thước: 322.89 KB
Tải về


Thông báo Quý PHHS lớp 1: Trên đây là danh sách học sinh lớp 1 trường Tiểu học Tân Long năm học 2021-2022. Phụ huynh có con em là học sinh lớp 1 theo dõi danh sách, lấy số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm và kết bạn với giáo viện chủ nhiệm qua zalo để được hướng dẫn chi tiết . Đề PHHS không mua sách ngoài nhà trường.Nhà trường đã đăng ký nhà Xuất bản theo đúng danh mục sách của UBND tỉnh Bình Dương sử dụng năm học 2021- 2022 ! Trân trọng thông báo và cảm ơn quý PHHS !