Tập huấn Vì sự tiến bộ của phụ nữ

Kính gửi: Thầy cô trường TH Tân Long

Hiện tại, Phòng GDĐT Phú Giáo đã tổ chức tập huấn công tác Bình đẳng giới – Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm học 2018-2019 cho cấp Mầm non và THCS nhưng chưa tổ chức cho Cấp tiểu học và trùng lịch tập huấn chuyên môn. Vì vậy, để đảm bảo Kế hoạch hoạt động, Phòng GDĐT Phú Giáo tổ chức tập huấn công tác Bình đẳng giới – Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm học 2018-2019 cho cấp tiểu học với các nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian: Bắt đầu từ 7h30p, ngày 19/01/2019 (Thứ Bảy)
2. Địa điểm: tại Hội trường Huyện ủy
3. Đối tượng: toàn thể CBGVNV các trường tiểu học.
Đơn vị thông báo nội dung này đến toàn thể CBGVNV và yêu cầu tham dự đầy đủ.