Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học trên truyền hình thực hiện CTGDPT cấp Tiểu học qua các video

Thực hiện theo Hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học trên truyền hình thực hiện CTGDPT cấp Tiểu học và Link xem các video: Hướng dẫn dạy học trên truyền hình: https://youtu.be/vaAOh3wFwLM’’; Môn Tiếng Việt: https://youtu.be/CM3W0CW8SWI; Môn Toán: https://youtu.be/TG_gZUIl1vA; Môn TNXH: https://youtu.be/nMTe1UNBkNE; Môn Lịch sử và Địa lý: https://youtu.be/Lsu7lfrPYSg; Công văn số 1156/BGDĐT-GDTH ngày 24/3/2021 về việc triển khai giải pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1 và văn bản hướng dẫn dạy Tiếng anh tự chọn lớp 1, lớp 2 trên truyền hình với hình thức phù hợp.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *